Zoover

På Zoover hittar du semester omdömen för och av resenärer. Just nu finns det mer än 750.000 omdömen över ungefär 160.000 boende av olika typer. De här logierna går att hitta på mer än 27.000 semester destinationer. Därefter finns det också tusentals semester foton, videor på logier och destinationer att kolla på.

Zoover

Posted in Travel and tourism by katalog