Rorgängare

Rorgängare arbetar med undervisning i segling och navigering på Västkusten. Seglingskurserna är uppdelade i vecko-, helg-, dags- eller kvällskurser. Navigationskurserna bedrivs till sjöss och är intensivkurser för förarintyg och kustskepparintyg.

Rorgängare

Posted in Sports and leisure by katalog