Vi tillverkar ditt timmerhus till nyckelfärdigt och lyfter det på plat

Vi framställer både timmerhus av handtimrade stockar och finska timmerhus av limträ.

Vi tillverkar ditt timmerhus till nyckelfärdigt och lyfter det på plat

Posted in Home and Housing by timmerhus