Luftrenare AirSteril

Luftrenare AirSteril är den idag kostnadseffektivaste kombinerade luftrenaren och saneringsaggregatet på marknaden. Reningen sker med hjälp av fotokatalys och valbart även med ozon.

Luftrenare AirSteril

Posted in Home and Housing by katalog