dopkort.se

Baby announcement blir allt vanligare i Sverige. Baby announcement är ett kort som skickas ut strax efter att barnet fötts och innehåller t.ex. foto och födelseuppgifter såsom vikt. Dopkort innefattar ofta både inbjudningskort och tackkort. Dopkort skickas också ut för att bjuda in till namnceremonier.

dopkort.se

Posted in Home and Housing by katalog