Naprapat Stockholm

Enligt en studie presenterad 2007 är naprapati bättre än läkarbesök vid ont i ryggen. Studien visade att naprapati hade bättre effekt vid rygg- och nackbesvär jämfört med resultatet av läkarrådgivning enligt gällande riktlinjer. 57 procent av naprapatpatienterna ansåg att deras tillstånd blivit ”väldigt mycket förbättrat” medan motsvarande siffra för kontrollgruppen som fått läkarrådgivning var...

Naprapat Stockholm

Posted in Health and beauty by katalog