Atrium Förlag

Atrium Förlag ägnar sig åt både nyutgivning av äldre, idag bortglömd litteratur och översättningar av verk som aldrig tidigare funnits tillgängliga på det svenska språket. Den huvudsakliga inriktningen är dramatik, film- och barnlitteratur.

Atrium Förlag

Posted in Entertainment by katalog