Tankesmedjan Captus

Captus är en frihetlig tankesmedja som arbetar med opinionsbildning för borgerliga idéer, såsom sänkta skatter, starkare rättsstat, fri marknadsekonomi och privat drift av skola och sjukvård.

Tankesmedjan Captus

Posted in Business and Economy by katalog