Nordic Merger

Oberoende företagsmäklare för dig som ska köpa företag eller sälja företag. Verksamheten är fokuserad på företagsöverlåtelser av bolag som omsätter mellan 30 till 1 000 MSEK.

Nordic Merger

Posted in Business and Economy by katalog