Kylmontören i Piteå AB

Kylmontören har en bred verksamhetsbas inom kyl- och värmeanläggningsområdet. Vi bedriver till största delen stora och små kyl entreprenader samt service och underhåll av kylaggregat, värmepumpar, mobila kylanläggningar (fordon).

Kylmontören i Piteå AB

Posted in Business and Economy by katalog