Färgblind.se

Fargblind.se är en mötesplats för oss 350 000 svenskar som är färgblinda. Det finns många olika typer av färgblindhet. Den vanligaste är röd-grön-färgblindheten, som är mycket vanlig hos pojkar. Färgblindhet är nästan alltid medfödd. Cirka 4% av alla män är färgblinda och mindre än 1% av alla kvinnor.

Färgblind.se

Posted in Blogs by katalog